رضایت مشتریان

رضایت مشتری آقای طوسی از خرید و نگهداری پامرانین سفید

رضایت مشتری آقای طوسی از خرید و نگهداری پامرانین سفید

رضایت مشتری آقای طوسی از خرید و نگهداری پامرانین سفید

رضایت مشتری آقای طوسی از خرید و نگهداری پامرانین سفید را در تصویر مشاهده می کنید که ایشان این توله پامرانین سفید بسیار باهوش را انتخاب کرده اند و آموزش این توله بسیار آسان است. البته توسط متخصص و دامپزشک مرکز ما راهنمایی های مربوط به نگهداری و نظافت توله پامرانین سفید نیز به این مشتری عزیز ارائه می شود تا نگهداری حیوان خانگی بدون کمترین مشکلی امکان پذیر باشد. همچنین پامرانین سفید واکسیناسیون و انگل زدایی شده است و در سلامت کامل به مشتری عزیز ما تحویل داده می شود.

نوشته های مشابه