رضایت مشتریان

رضایت مشتری آقای علیرضا از خرید پامرانین سفید

رضایت مشتری آقای علیرضا از خرید پامرانین سفید

رضایت مشتری آقای علیرضا از خرید پامرانین سفید

رضایت مشتری آقای علیرضا از خرید پامرانین سفید در تصاویر قابل مشاهده است. ایشان با خرید از مرکز ما افتخار ارائه خدمات را دادند و اعتماد ایشان برای ما بسیار ارزشمند است. این توله پامرانین سفید شناسنامه دار، واکسیناسیون شده و انگل زدایی شده است. کلیه مراحل نگهداری و آموزش آن توسط دامپزشک مجموعه ارائه می شود. مشتری عزیز ما با توجه به خرید خود می توانند راهنمایی هایی توسط دامپزشک در مورد نوع غذای این توله پامرانین سفید، نظافت و سایر خدمات مربوط به سگ را دریافت کنند. با تشکر از انتخاب شما.

نوشته های مشابه