رضایت مشتریان

رضایت مشتری آقای پارسه از خرید پامرانین سفید

رضایت مشتری آقای پارسه از خرید پامرانین سفید

رضایت مشتری آقای پارسه از خرید پامرانین سفید

رضایت مشتری آقای پارسه از خرید پامرانین سفید باعث شده است که ایشان مجموعه ما را به عنوان مرکز خرید حیوان خانگی خود انتخاب کنند. اعتماد شما به ما مهم ترین سرمایه ما است همچنین این سگ دوست داشتنی بسیار باهوش است که آموزش آن بسیار آسان می باشد.

پامرانین سفید انتخابی ایشان، اصیل و شناسنامه دار است و واکسیناسیون و انگل زدایی آن انجام شده است. ایشان در کنار خرید پامرانین سفید خود، خدمات نگهداری و مراقبت و نظافت مربوط به پامرانین را نیز آموزش می بینند که این توله سگ دوست داشتنی کمترین مشکلی پیدا نکند.

نوشته های مشابه