رضایت مشتریان

رضایت مشتری امیرحسین جان از خرید پامرانین عروسکی سفید

رضایت مشتری امیرحسین جان از خرید پامرانین عروسکی سفید

رضایت مشتری امیرحسین جان از خرید پامرانین عروسکی سفید

رضایت مشتری امیرحسین جان از خرید پامرانین عروسکی سفید باعث افتخار مجموعه ما است که ایشان به ما برای خرید یک توله سگ با کیفیت و اصیل اعتماد کردند. پامرانین عروسکی سفید واکسیناسیون شده و انگل زدایی شده است. کلیه مراحل نگهداری و آموزش آن توسط دامپزشک مجموعه ارائه می شود. دلیل انتخاب مجموعه ما توسط ما، اطمینان از سلامت این توله پامرانین است. همچنین راهنمایی های مهم نیز در مورد نوع غذا و نظافت این توله پامرانین عروسکی سفید، به ایشان ارائه شد. با تشکر از انتخاب شما.