رضایت مشتریان

رضایت مشتری امیر علی جان از خرید پامرانین

رضایت مشتری امیرعلی جان از خرید پامرانین

رضایت مشتری امیر علی جان از خرید پامرانین

رضایت مشتری امیر علی جان از خرید پامرانین در این تصویر قابل مشاهده است که امیرعلی عزیز توانست یک توله پامرانین را با توجه به سلیقه خود و راهنمایی ما انتخاب کند. این توله پامرانین واکسیناسیون و انگل زدایی شده است که اکثر مشتریان ما در هنگام خرید حیوان خانگی بنا بر نیاز و خواست خود در کنار بسیاری خدمات، راهنمایی های نگهداری و نظافت آن ها را دریافت می کنند و قیمت این پامرانین ما که بسیار باهوش است، مقرون به صرفه می باشد و ما تلاش می کنیم با خدمات خود رضایت مشتریان را جلب کنیم.

نوشته های مشابه