رضایت مشتریان

رضایت مشتری خانم حسینی از خرید شیتزو سفید

رضایت مشتری خانم حسینی از خرید شیتزو سفید

رضایت مشتری خانم حسینی از خرید شیتزو سفید

رضایت مشتری خانم حسینی از خرید شیتزو سفید را در تصویر مشاهده می کنید. این شیتزو سایز کوچک بسیار باهوش و دوست داشتنی است. ایشان با اعتماد به مجموعه ما حیوان خانگی خود را انتخاب کرده اند. شیتزو سفید انتخابی ایشان، اصیل و شناسنامه دار است و واکسیناسیون و انگل زدایی آن انجام شده است. ایشان در کنار خرید شیتزو سفید خود، خدمات نگهداری و مراقبت و نظافت مربوط به پامرانین را نیز آموزش می بینند. رضایت مشتریان ما یکی از مدارک معتبر ما برای فروش با کیفیت و سلامت حیوانات خانگی است.