رضایت مشتریان

رضایت مشتری خانم طاهر خانی از خرید و نگهداری پودل عروسکی

رضایت مشتری خانم طاهر خانی از خرید و نگهداری پودل عروسکی

رضایت مشتری خانم طاهر خانی از خرید و نگهداری پودل عروسکی

رضایت مشتری خانم طاهر خانی از خرید و نگهداری پودل عروسکی را در تصویر مشاهده می کنید . این پودل عروسکی چند روزی را مهمان پانسیون ما بودند و خانم طاهر خانی به سلامت حیوان خانگی خود را تحویل گرفتند. خرید ایشان باعث افتخار مجموعه ما است که سگ ایشان بسیار با کیفیت و اصیل است. پودل عروسکی ایشان واکسیناسیون شده و انگل زدایی شده است. کلیه مراحل نگهداری و آموزش آن توسط دامپزشک مجموعه ارائه می شود. همچنین راهنمایی های مهم نیز در مورد نوع غذا و نظافت این توله پودل عروسکی ، به ایشان ارائه شد.

رضایت مشتری خانم طاهر خانی از خرید و نگهداری پودل عروسکی

رضایت مشتری خانم طاهر خانی از خرید و نگهداری پودل عروسکی