رضایت مشتریان

رضایت مشتری خانم و آقای برومند از رودهن از خرید پامرانین سفید سایز ریز

رضایت مشتری خانم و آقای برومند از رودهن از خرید پامرانین سفید سایز ریز

رضایت مشتری خانم و آقای برومند از رودهن از خرید پامرانین سفید سایز ریز

همان طور که در تصویر مشاهده می کنید خانواده آقای برومند از رودهن تشریف آورده اند که با خرید پامرانین سفید سایز ریز این افتخار را به مرکز ما داده اند. اعتماد ایشان با توجه به خرید این پامرانین سفید سایز ریز برای ما بسیار ارزشمند است. این توله پامرانین سفید سایز ریز واکسیناسیون کامل شده و انگل زدایی نیز شده است. همچنین راهکار های نگهداری از این توله پامرانین توسط دامپزشک مرکز به ایشان آموزش داده می شود. البته با توجه به حجم موی بالای پامرانین رضایت مشتری از عدم ریزش مو و سلامت کامل ضمانت می شود.

نوشته های مشابه