رضایت مشتریان

رضایت مشتری خانم و آقای عسگرپور از خرید پامرانین سفید سایز ریز

رضایت مشتری خانم و آقای عسگرپور از خرید پامرانین سفید سایز ریز

رضایت مشتری خانم و آقای عسگرپور از خرید پامرانین سفید سایز ریز

رضایت مشتری خانم و آقای عسگرپور از خرید پامرانین سفید سایز ریز را در تصویر مشاهده می کنید و به مرکز ما افتخار ارائه خدمات را دادند. این پامرانین سفید سایز ریز شناسنامه دار است و همچنین پامرانین سفید سایز ریز واکسیناسیون شده و انگل زدایی شده است و کاملا سلامت است که کلیه مراحل نگهداری و آموزش آن توسط دامپزشک مجموعه ارائه می شود. همچنین راهنمایی هایی نیز در مورد نوع غذای این توله سگ، نظافت و سایر خدمات مربوط به آن به ایشان ارائه می شود.

نوشته های مشابه