رضایت مشتریان

رضایت مشتری خانم کاظمی از خرید پامرانین پرتقالی

رضایت مشتری خانم کاظمی از خرید پامرانین پرتقالی

رضایت مشتری خانم کاظمی از خرید پامرانین پرتقالی

رضایت مشتری خانم کاظمی از خرید پامرانین پرتقالی که خرید ایشان باعث افتخار مجموعه ما است که سگ ایشان بسیار با کیفیت و اصیل است. پامرانین پرتقالی ایشان واکسیناسیون شده و انگل زدایی شده است و کلیه مراحل نگهداری و آموزش آن توسط دامپزشک مجموعه ارائه می شود و این توله سگ بسیار باهوش است که آموزش های مربوط به خود را به خوبی می آموزد. دلیل انتخاب ایشان نیز سلامت این توله پامرانین پرتقالی است و همچنین راهنمایی های مهم نیز در مورد نوع غذا و نظافت این توله پامرانین ، به ایشان ارائه شد.

نوشته های مشابه