رضایت مشتریان

رضایت مشتری خانواده آقای باقی از خرید پامرانین سفید

رضایت مشتری خانواده آقای باقی از خرید پامرانین سفید

رضایت مشتری خانواده آقای باقی از خرید پامرانین سفید

رضایت مشتری خانواده آقای باقی از خرید پامرانین سفید از مجموعه ما افتخار ارائه خدمات را دادند. ایشان رضایت کامل داشتند و این توله سگ شناسنامه دار را انتخاب کردند. پامرانین سفید واکسیناسیون شده و انگل زدایی شده است و کلیه مراحل نگهداری و آموزش آن توسط دامپزشک مجموعه ارائه می شود. خانواده آقای باقی با توجه به خرید خود می توانند راهنمایی هایی توسط دامپزشک در مورد نوع غذای این توله پامرانین سفید، نظافت و سایر خدمات مربوط به سگ به ایشان ارائه می شود. با تشکر از انتخاب شما.

نوشته های مشابه