رضایت مشتریان

رضایت مشتری خانواده کوهی از خرید شیتزو

رضایت مشتری خانواده کوهی از خرید شیتزو

رضایت مشتری خانواده کوهی از خرید شیتزو

شیتزو یک توله سگ بسیار باهوش و با نمک است که نگهداری آن بسیار آسان و بی درد سر می باشد. زیرا این سگ توان یادگیری بالایی دارد. همان طور که در تصویر مشاهده می کنید رضایت مشتری خانواده کوهی از خرید شیتزو قابل درک است و ایشان با خرید از مرکز ما به ما افتخار اعتماد خود را نیز داده اند. این توله شیتزو واکسینه شده است و همچنین انگل زدایی نیز شده است و متخصصان و دامپزشکان مرکز راهکارهای نگهداری از این توله سگ خانگی زیبا را به ایشان ارائه داده اند.