توله سگ (پاپی)

خرید توله سگ پاپی

خرید توله سگ پاپی

خرید توله سگ پاپی

اگر قصد خرید خرید توله سگ پاپی را دارید بهتر است توله هایی را انتخاب کنید که سن آنها بین ۴۵ روز تا ۱۲ هفته است. زیرا خرید توله سگ پاپی در این سن مزایایی از جمله توانایی خوردن غذاهای جامد، امکان دریافت اولین دوز واکسن و توانایی برقراری ارتباط را دارد. خرید توله سگ پاپی کوچکتر از ۴۵ رو سختی های زیادی دارد و نگهداری از آنها نیاز به تجربه کافی در این زمینه دارد. قبل از خرید توله سگ پاپی به شما توصیه می کنیم که تمام قسمت های سگ را از سر تا دم مورد بررسی قرار دهید.

در هنگام بررسی توله سگ پاپی دقت کنید که گوش ها کاملا سالم، بدون ترشح و بو و دارای مو باشد وجود زخم بر روی گوش ها می تواند به دلیل بیماری هایی مثل جرب باشد. برای خرید توله سگ پاپی دست خود را بر روی قفسه سینه حیوان قرار دهید و دقت کنید که لرزشی در قفسه سینه احساس نکنید زیرا این لرزش می تواند نشان دهنده وجود بیماری های قلبی مادرزادی در توله سگ پاپی باشد. نکته آخر در هنگام خرید توله سگ پاپی دقت به اسکلت بندی و استخوان های توله سگ می باشد. دقت کنید که دست و پای حیوان به داخل و یا خارج منحرف نشده باشد.

نوشته های مشابه