سگ نگهبان

سگ گارد

سگ گارد

سگ گارد

سگهای نگهبان و سگهای گارد تفاوت‌هایی با هم دارند. سگ گارد یا Guard Dog بیشتر مسئول محافظت از یک شخص می‌باشد. وظیفه سگ گارد بر خلاف سگ های نگهبان، محافظت از قلمرو نیست. نژادهای سگ گارد هدفی متفاوت را دنبال می‌کنند. این سگ‌ها به دنبال تامین امنیت و مراقبت از افراد هستند. هرچند سگ گارد نیز مثل سگ نگهبان ممکن است وظیفه محافظت از قلمروی شخصی صاحب خود را نیز به عهده بگیرد. اما معمولاً این سگ‌ها همواره همراه با صاحب خود می‌باشند. سگ‌های گارد تا زمانی که احساس خطر نکنند، رفتاری عادی از خود نشان می‌دهند. هرچند هوش بالای این سگ‌ها باعث می‌شود تا همیشه حواسشان جمع محیط اطراف باشد.

سگهای نگهبان و سگهای گارد تفاوت‌هایی با هم دارند. سگ گارد یا Guard Dog بیشتر مسئول محافظت از یک شخص می‌باشد. وظیفه سگ گارد بر خلاف سگ های نگهبان، محافظت از قلمرو نیست. نژادهای سگ گارد هدفی متفاوت را دنبال می‌کنند. این سگ‌ها به دنبال تامین امنیت و مراقبت از افراد هستند. هرچند سگ گارد نیز مثل سگ نگهبان ممکن است وظیفه محافظت از قلمروی شخصی صاحب خود را نیز به عهده بگیرد. اما معمولاً این سگ‌ها همواره همراه با صاحب خود می‌باشند. سگ‌های گارد تا زمانی که احساس خطر نکنند، رفتاری عادی از خود نشان می‌دهند. هرچند هوش بالای این سگ‌ها باعث می‌شود تا همیشه حواسشان جمع محیط اطراف باشد.

سگهای گارد همچنین برای کشیک و نگهبانی نیز تربیت می شوند و به طور معمل برای این امر از نژادهایی استفاده می شود که به صورت غریزی تهاجمی هستند و از سطح ارتباط اجتماعی کمتری برخوردار می باشند. پس از قرار گرفتن این گروه نژادی در محیط نگهبانی آنها فقط یک فرمان دارند و آن محافظت محض است. برای این سگهای گارد هیج دستور و یا کنترل کنندی جز مربی (صاحب) وجود ندارد و با افراد دیگری ارتباط برقرار نمی کنند. آنها به صورت خودکار به هر موجودی که وارد حوزه استحفاطی شود حمله می کنند.
سگ گارد واقعی بسیار متهاجم است ماهیت طبیعی آنها دفاع و محافظت می باشد، با رفتار اجتماعی بسیار محدود. آنها بیشتر از روی غریزه واکنش نشان می دهند و به طور معمول تنها یک نفر نقش کنترل کنندۀ آنها را برعهده دارد به همین علت سگهای گارد اصلا گزینۀ مناسبی برای قرار گرفتن در اطراف کودکان، اعضای خانواده، سگها و دیگر حیوانات خانگی نیستند.
بهترین سگهای گارد عبارتند از نژادهای گارد بول ماستیف،گارد دابرمن، گارد روتوایلر،گارد کمندر،گارد اشنایز غول پیکر  گارد دیده بان

نوشته های مشابه