رضایت مشتریان

رضایت خانم دروندی مشتری خوب ما از خرید توله پامر

رضایت خانم دروندی مشتری خوب ما از خرید توله پامر

رضایت خانم دروندی مشتری خوب ما از خرید توله پامر

رضایت خانم دروندی مشتری خوب ما از خرید توله پامر که در ادامه می توانید رضایت این عزیز را نیز در ویدیو پایین مشاهده کنید که زحمت کشیده و به مجموعه هاپ هاپ پت افتخار داده اند. سگ های پامر از نژاد های حساس سگ هستند که بایستی تایم بندی واکسیناسیون و غذای آن ها کاملا منظم و با دقت باشد. اگر در ماه های اول زندگی واکسیناسیون و تغذیه این سگ ها به درستی انجام نشود در آینده دچار بیماری و ضعف می شوند. از این رو با نگهداری درست است که مشتریان عزیز ما مانند خانم دروندی از هاپ هاپ پت رضایت دارند.

نوشته های مشابه