رضایت مشتریان

رضایت مشتری آقای طاهری از خرید پامرانین پرتقالی

رضایت مشتری آقای طاهری از خرید پامرانین پرتقالی

رضایت مشتری آقای طاهری از خرید پامرانین پرتقالی

پامرانین یک توله سگ بسیار ظریف و باهوش است که نگهداری آن بسیار آسان و بی درد سر می باشد. زیرا قابلیت یادگیری خوبی دارد. رضایت مشتری آقای طاهری از خرید پامرانین پرتقالی را در تصویر مشاهده می کنید. ایشان با اعتماد به مرکز ما خرید این پامرانین پرتقالی را انجام داده اند.

این توله پامرانین پرتقالی واکسینه شده است. همچنین انگل زدایی نیز شده است و متخصصان و دامپزشکان مرکز اطلاعات مربوط به نگهداری و نظافت از این توله سگ خانگی ارائه می شود. از اعتماد و انتخاب ایشان بی نهایت سپاسگزاریم.

نوشته های مشابه