رضایت مشتریان

رضایت مشتری خوبمان از کیش

رضایت مشتری خوبمون از کیش

رضایت مشتری خوبمان از کیش

عکس ارسالی مشتریمون از کیش که متاسفانه شب ۲۸ اردیبهشت امسال سگشان تصادف کرد و از ما درخواست کردند ما هم بصورت اورژانسی و شبانه روزی یک دختر توله کپی بچه خودشان ارسال کردیم. اکنون طلاخانم در کیش ملاحظه میکنید. مبارکتون باشه و خداراشاکریم که افتخار خدمتگزاری به بندگانش را به مجموعه ما عطا کرده است.

نوشته های مشابه