سگ آپارتمانی

سگ آپارتمانی واکسن خورده

سگ آپارتمانی واکسن خورده

سگ آپارتمانی واکسن خورده

سگ آپارتمانی واکسن خورده در برابر بسیاری از بیماری های مهلک حیوانات مقاوم می شوند زیرا میکروب های ضعیف شده توسط واکسن به بدن سگ وارد می شود و سیستم ایمنی بدن حیوان را فعال می کند و بدین طریق می توان از ابتلای سگ به انواع بیماری های خطرناک جلوگیری کرد. از طرفی سگ آپارتمانی واکسن خورده از سلامت کافی برخوردار است و علاوه بر اینکه خطری جان حیوان شما را تهدید نمی کند برای سلامتی شما هم مفید است . زیرا بسیاری از بیماری ها میان سگ و انسان مشترک است و ممکن است که از طریق حیوان به شما منتقل شود. بنابراین با واکسن زدن به سگ های آپارتمانی علاوه بر حفظ جان سگ در برابر بیماری، سلامت خود را نیز حفظ می نمایید.

سگ آپارتمانی واکسن خورده از زمان ۸ هفتگی به طور مداوم باید واکسینه شده باشد. برنامه واکسیناسیون سگ های خانگی به این صورت است که از ۸ هفتگی شروع می شود و هر سه هفته یکبار باید یادآور واکسن تزریق شود و این کار باید تا چهار ماهگی ادامه می یابد و بعد از آن تا یک سالگی نیازی به تزریق واکسن نیست و هر سال یک بار یادآور واکست تزریق می شود.

سگ آپارتمانی واکسن خورده که واکسن های ن ها در شناسنامه ثبت شده باشد را به راحتی می توان به پانسیون و مراکز نگهداری از سگ سپرد و یا اینکه واگذار نمود. زیرا بسیاری از بیماری های سگ در صورتی که واکسیناسیون آنها انجام نشده باشد بسیار خطرناک است و به سختی درمان می شود و البته هزینه های درمان آنها هم بسیار بالاست. در نتیجه سگ آپارتمانی واکسن خورده در برابر انواع بیماری ها مقاوم هستند و هزینه های پیشگیری همیشه خیلی کمتر از درمان است.

دو ونوع واکسیناسیون در مورد واکسن های سگ آپارتمانی واکسن خورده وجود دارد. دسته اول واکسن های الزامی است که به آنها واکسن اصلی گفته می شود که سگ آپارتمانی واکسن خورده حتما این گروه از واکسن ها را دریافت کرده اند. ۱-دیستمپر ۲-هپاتیت ۳-پاراانفولانزا ۴-پاروویروس ۵- لارنگوتراکئیت عفونی ۶-هاری  از جمله واکسن های گروه اصلی هستند. این گروه از واکسن ها برای تمامی سگ ها و گربه ها الزامی است. دسته دوک از .اکسن ها غیر اصلی و یا اختیاری هستند و بنا بر بیماری های شایع منطقه ای که حیوان در آمجا سکونت دارد انتخاب و به حیوان تزریق می شود. واکسن های اختیاری سگ آپارتمانی واکسن خورده عبارتند از: واکسن لپتوسپیروز (Leptospirosis)، واکسن کنل کاف (Kennel Cough)، واکسن بیماری لایم (Lyme)، واکسن بوردتلا (Bordetella ) می باشد.

نوشته های مشابه