سگ مولد

سگ مولد ماده

سگ مولد ماده

سگ مولد ماده

سگ مولد ماده سگی است که دارای سلامت و اصالت کامل و شرایط زایمان می باشد. در صورتی که می خواهید سگ ماده شما توله به دنیا بیاورد، باید سگ مولد خریداری کنید. دقت داشته باشید که ویژگی تولید مثل و بالغ بودن باید در سگ مولد شما وجود داشته باشد تا سگ مولد شناخته شود. سگ های ماده بین تا ۱۸ ماهگی بالغ می شوند که بر اساس نژاد سگ این تاریخ متفاوت است. بهترین زمان برای جفت گیری سگ، بعد از ۱۸ ماهگی می باشد. مدت زمان بارداری سگ ماده  تا ۶۵ روز بوده که از هفته سوم یا چهارم با لمس شکم سگ ماده  می توان از بارداری او مطمئن شد. به دلیل اینکه طول دوره بارداری سگ ها کوتاه است، باید از موقعی که متوجه باردار بودن سگ  مولد ماده خود شدید، وسایل مورد نیاز برای زایمان او و نگهداری توله‌ سگ ها را فراهم نمایید.

زاد و ولد سگ‌های مولد و چرخه تولیدمثل سگ‌های مولد  بین ۶ تا ۲۴ ماه به سن بلوغ می‌رسند که در آن سگ‌های ماده شروع به داشتن دوره فحلی می‌کنند. در دوره فحلی  سگ ماده چهار مرحله وجود دارد: دوره قبل از فحلیت جنس ماده، دوره تحریکات جنسی سگ مولد ماده که در این دوره قابلیت آبستن شدن دارد، دوره نافحلی، دوره جفت پرهیزی. به سگی که در دورهٔ دوم یا در دورهٔ دارای قابلیت آبستن شدن باشد، سگ مولد در گرما یا in heat گفته می‌شود و می‌تواند در این دوره که ۳ تا ۲۱ روز طول می‌کشد، آبستن گردد.

واژه‌شناسی

مادر توله سگ‌ها dam نامیده می‌شود و پدر آنها نیز sire نامیده می‌شود. Litter به معنی تعداد نوزادانی است که سگ‌ها در یک وهله می‌زایند. Whelp به معنی توله سگ‌های تازه متولد شده‌است و به دنیا آوردن توله سگ‌ها whelping نامیده می‌شود. سگ‌ها به‌طور معمول در جعبه مخصوص زایمان، توله‌های خود را به دنیا می‌آورند. جعبه مخصوص زایمان، جعبه ای ساده است که سگ ماده در آن زاییده و پناهگاهی برای توله سگ‌ها می‌باشد

 

نوشته های مشابه