سگ مولد

سگ مولد نر

سگ مولد نر

سگ مولد نر

سگ های مولد نر اغلب کمی بزرگتر از ماده ها هستند. احتمالاً اختلاف اندازه برای سایر افراد اهمیت چندانی نخواهد داشت. البته همه سگ‌های مولد  نر بزرگتر از همه سگهای مولد ماده نیستند، اما به طور متوسط، سگ‌های نر در یک بستر خالص رشد، کمی قد بلندتر و سنگین تر از ماده های موجود در همان بستر هستند. تفاوت اندازه در بعضی از نژادهای مولد نسبت به سایرین بیشتر است و در سگ نر مولد که در سنین پایین خنثی شده است، کمتر نشان داده می شود همچنین می توان گفت که سگ های نر با توجه به جنسیتشان تمایل دارند متفاوت به نظر برسند. آنها با کمال تعجب مردانه تر به نظر می رسند و ممکن است دارای سرهای بزرگتر باشند.

سگ‌های مولد نر دوره های ماهانه ندارند و اگر عقیم نشوند، می توانند در طول سال از نظر جنسی فعال باشند. هنگامی که یک سگ نر سالم به بلوغ جنسی برسد، ممکن است شروع به علامت گذاری، سوار شدن و پرسه زدن کند. سگ‌های نر و ماده که عقیم شده اند نیز ممکن است این رفتارهای طبیعی مخصوص سگ ها را نشان دهند، اما به طور معمول به میزان کمتری این رفتار ها را از آنها مشاهده خواهید کرد. غریزه برای جفت گیری قوی است، بنابراین شما باید اقدامات احتیاطی را انجام دهید تا سگ خود را از پرسه زدن در جستجوی فرصت های جفت گیری نجات دهد. تغذیه نادرست بسیاری از تفاوت های بین سگ های نر و ماده را کاهش می دهد.

اینکه سگ‌های  مولد نر نسبت به زنان پرخاشگرتر باشند، به همان اندازه که به نظر می رسد، قطعی نیست. هر دو سگ نر و ماده مولد می توانند پرخاشگر باشند. شواهد نشان می دهد که سگ‌های مولد نر به عنوان بخشی از رفتارهای اجتماعی بیشتر دوست دارند که خودنمایی کنند و دیگران را بترسانند و به همین صورت دیگران را در رفتار های اجتماعی به چالش بکشند. با این حال، این رفتار ها اغلب نمایشی است که منجر به حمله نمی شود. دعوا بین دو سگ مولد  نر در بیشتر اوقات تشریفاتی است و آسیب چندانی به همراه ندارد. در حالی که سگ‌های ماده کمتر احتمال رفتارهای تهدیدآمیز را نشان می دهند، اما تمایل قوی تری برای اعمال تسلط خود در سلسله مراتب اجتماعی دارند. دعوا بین دو سگ ماده بیشتر از دعوا بین دو سگ نر اتفاق می افتد. علاوه بر این، دعوا های سگ ماده به طور معمول آسیب بیشتری می رساند

نوشته های مشابه