موی سگ

سگ کم مو

سگ کم مو

سگ کم مو

داشتن یک سگ کم مو به عنوان بهترین دوست برای بسیاری از مردم، یکی از تجربه های با ارزش در طول زندگی است و داشتن یک یا چند سگ به عنوان حیوان خانگی و زندگی با آنها یک سبک زندگی محسوب می شود. اما متاسفانه بسیاری از نگه دارندگان سگ ها، پس از مدتی این سبک زندگی را کنار می گذارند،  خب اگر شما هم در آپارتمان زندگی می کنید پس می دانید که چگونه ریزش موی سگ ها می تواند تبدیل به یک کابوس شود، چون بعد از گذشت چند هفته، احتمالا در خانه، موی سگ ها را در هرقدمی که برمی دارید مشاهده خواهید کرد اما خوشبختانه ده ها تن از نژاد های مختلف سگ هایی که ریزش مو ندارند یا ریزش موی کمی دارند و مناسب برای نگهداری در آپارتمان هستند، منتظر شما هستند تا شما آنها را به عنوان حیوان خانگی خود انتخاب کنید.

سگی که ریزش مو نداشته باشد

  • سگ نژاد بیچون فرایز

این نژاد از سگ ها کم مو، سگ هایی با موهای فر هستند. آنها سگی کم مو بازیگوش و کنجکاو هستند و شما هنگام آشنایی با افراد دیگر، سگ ها یا بچه ها به ذات آنها پی خواهید برد. آنها نه خیلی فعال هستند و نه خیلی تنبل. سگ های کم مو  از انجام کار هایی مانند خوابیدن روی صندلی لذت می برند.بیچون ها سگ هایی کم مو مناسب برای نگهداری در آپارتمان هستند، زیرا از آنجایی که فرهای آنها مانع از ریختن موهای مرده آن ها به محیط می شود، ریزش مو ندارند. برای بیچون های  کم مو نظافت باید حداقل دوبار در هفته انجام شود، تا موهای گرفتار شده بین موهای فر آن ها تمیز شود. این کار را می توانید به وسیله مسواک، به بهترین نحو انجام دهید.

نوشته های مشابه